POSTACI


BRUNO SCHULZ


DEBORA VOGEL


ZOFIA NAŁKOWSKA


JÓZEFINA SZELIŃSKA (JUNA)


ROMANA HALPERN


ANNA PŁOCKIER